Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Det här vill jag jobba för

–Miljön. Vi måste ta vårt ansvar nu så att våra barn och barnbarn samt kommande generationer har en minst lika bra framtid som vi tidigare haft.

–Alla människors lika värde beaktas i alla sammanhang oberoende av kön, ålder, hälsotillstånd, utbildning, handikapp, sexuell läggning, religion, härkomst, politisk inriktning…

–Att inkomstklyftorna minskar. Det finns dold fattigdom bland ensamstående föräldrar, handikappade, pensionärer, arbetslösa, sjuka, ensamboende osv. Löneökningarna ska inte vara procentuella och lön ska utgå från kompetens, inte kön.

–Att privatiseringar i princip upphör. Ekonomiskt styrda företag pressar kostnader, löner och antalet anställda för största möjliga vinster till ägarna, vilket leder till sämre service. Kommunerna, landskapet och staten ska inte vara vinstdrivande, de ska styras av skattemedel för människors behov.

–Samtliga inflyttade måste få lära sig svenska kostnadsfritt, få möjlighet att validera tidigare kunskaper samt få god kännedom om den åländska kulturen för bästa möjliga integrering.

–Att man inte förlorar åländsk hembygdsrätt. Åländsk hembygdsrätt innebär varaktigt boende på Åland i minst fem år utan undantag.

–Att ålänningar som studerar och får examen från svenska (utländska) högskolor och universitet får behörighet att arbeta på Åland. Kompletteringar av kunskaper som krävs ska ske snabbt och smidigt liksom validering av tidigare kunskaper.

–Att värna om det svenska språket i alla sammanhang. Inte minskning av kravet på andelen ålänningar i åländska bolag.

–Att utveckla högskolan, anpassa samtliga åländska utbildningar utifrån samhällets behov. Yrkesutbildningarnas status bör höjas, internat för studerande bör prioriteras.

Om du vill att jag jobbar för dessa frågor, rösta på mig!

PIA LUNDÉN (C)

Lagtings- och kommunalkandidat