DELA

Jag vill bli gäddornas räddare

Vilket kul sammanträffande att Nya Åland igår skrev en ledare med namnet ”Rädda Östersjön, bli en gäddkramare” och en direkt fråga ”om landskapsregeringen, med den nya miljöministern Jesper Josefsson kan bli gäddornas räddare?”.

Denna vecka håller jag nämligen på att fördjupa mig i just denna fråga och har möte med flera aktörer och intressenter inom fiskevård. Den här frågan är riktigt intressant för det handlar, som ledaren skriver, om Östersjöns välmående lika mycket som fiskbeståndet i sig. En rubbning i ekosystemet har stora ringeffekter, vilket vi kan se då det kommer till spiggens utökning.

Vi har en negativ spiral av konsekvenser som är svår att bryta men genom att arbeta för mer fiskevård och att prioritera restaurering och skydd av lekområden så är vi en bit på vägen mot ett mer livskraftigt fiskebestånd och tillika ett mer välmående hav.

I regeringsprogrammet har vi bland annat skrivningar om ”att arbeta för ett livskraftigt fiskebestånd och att restaurering av lekområden prioriteras”. Vi har även skrivningar om att begränsa det storskaliga trålfisket som enligt många experter tar upp för mycket strömming.

En till dimension i detta är att sportfiske på framförallt gädda är en viktig del av Ålands attraktionskraft både för de cirka 25 000 årliga fiskande turister och för de nära 11 000 åländska fritidsfiskare vi har (siffrorna baseras på en 10 år gammal studie).

Med det sagt vill jag besvara ledarens fråga så här: Jag kommer ge det ett allvarligt försök till att bli ”gäddornas räddare”, det är viktigt för Åland på många vis. Och jag kan inget annat än att hålla med om slutorden i ledaren om att de ålänningar som arbetar för att återställa lekområden gör en ovärderlig insats! Från Landskapsregeringens håll ska vi hitta sätt för att utöka det arbetet.

JESPER JOSEFSSON

NÄRINGS- OCH MILJÖMINISTER