DELA

”Jag vill att hela Åland ska leva”

Jag är inte riktigt säker på vad Socialdemokraterna i Hammarland menar när de, i en insändare, klistrar epitet ”socialcenterpartist” på mig. Men jag vet med säkerhet vad jag vill med min politik. Jag vill att hela Åland ska leva. Det ska vara möjligt och tryggt att bo såväl i skärgården som på landet eller i staden. Dagisgrupperna ska vara små, skolan nära. Jag hoppas att det finns en butik i min närhet. Butiken behöver inte ha tio olika slags mineralvatten eller kex, den behöver inte ha öppet alla dagar i veckan, men den behöver finnas på rimligt avstånd. Barn och ungdomar upp till 18 år ska ha gratis hälso- och sjukvård. Vi som jobbar får betala lite mer för våra besök. Ingen ska behöva gå och lägga sig hungrig eller rädd. Listan kan göras lång.

Tillväxt och välfärd skapas av det privata näringslivet. Ge dem en chans. Ta sjötrafiken som exempel. Det offentliga Ålands utgifter minskade med cirka miljoner per år utan förändringar i turlistan. Mindre än en handfull av de tidigare anställda (cirka 120) är arbetssökande. Nu är det dags att se vilka positiva effekter en privatisering av vägunderhållet kan medföra. Om det offentliga Åland, med bibehållen servicenivå, kan minska sina utgifter finns det ingen anledning att dra ärendet i långbänk. Det har vi inte råd med.

Socialdemokraterna har tillsammans med liberaler och moderater lagt fram en budget för lagtinget. De vill minska på stöden till de svagaste i samhället med 700 000 per år samt till kommunerna med två miljoner (kommunernas största utgiftsposter är dagis, skola och äldreomsorg). Vidare skall ÅHS spara två miljoner. Jag tycker att man priorierar fel. Vilka stöd ska minskas? Hur ska sjukvården förändras/försämras? Finns det alternativ? Kan andra politikområden bära en större börda?

Socialdemokraterna i Hammarland kan kalla mig vad de vill men det förändrar inte det faktum att landskapsregeringen, där socialdemokraterna ingår, nu driver en politik som går år de svagaste i samhället.

Veronica Thörnroos (C)

lagtingsledamot