DELA

Jag vet hur jag röstar

År 2019 går Åland emot ett valår av sällan skådat slag. Riksdagsval 14.04, EU val 26.05 och Kommunal ocl Lagtingsval i höst.

Politik är intressant, politik är roligt men politik kan också vara skrämmande.

Vad är viktigt i dessa 4 val? Är det Ålands ställning till fastlandet, är det eventuellt en Åländsk plats i EU eller är det kommunreformen? Allt det här är viktigt, allt det här berör oss här på Åland, i Finland och i Europa. Men det finns 2 övergripande saker som jag ser det, 2 ännu viktigare saker faktiskt.

Det är hur förhåller sig våra riksdagskandidater till ett finskt Natomedlemsskap och vem av kandidaterna är trovärdigast i klimatfrågan?

Jag har läst Mats Löfströms valprogram om klimatfrågan och det är nog ett rätt bra program om man inte läser någon annans. Bla så står det så här ”Beskattningen bör förändras så att det är lättare och billigare för privatpersoner att instalera solpaneler och att kunna sälja överloppsenergi”. Det är bra men det finns redan på Åland. Vi får högst 2500 € som bidrag vid instalation av solpaneler och försäljningen av överloppsenergi går ut i stamnätet redan.

Det som ML inte pratar ett ord om och som vi socialdemokrater i Eckerö och på Åland i olika sammanhang belyser är lärnkraften och Ålands strategiska läge mellan 2 kärnkraftverk och förvaringsplatser av högaktivt kärnkrafts avfall.

I Sverige tycker moderaterna att kärnkraften är den renaste energi källan. Tycker Mats Löfström och Johan Ehn det också sett ur ett åländskt perspektiv? Iallafall så tycker inte Japanerna det och absolut inte människorna i nord östra Japan.

Jessy Eckerman har ett klart och tydligt besked ”Ett stopp för utbyggnad av kärnkraft”. Sedan anser också Jessy Eckerman att man inte ”kan tillåta att marknadskraferna går före miljön eller vår gemensamma framtid”. Det är det som är det viktigaste.

Här måste det gröna folkhemmet byggas utgående från ett miljötänk. Det är en stor sak som kommer att beröra oss alla, fattig som rik men det måste ske med ett rättvise patos och Jessy Eckerman är den enda kandidaten som garanterar att göra vad hon kan för detta.

Nato-frågan. President Niinistö vill att alla partier inför valet klargör sin utrikes och säkerhetspolitiska linje och det tycker jag att är bra.

Vad vet vi? Jo vi vet att SFP vill ha ett Nato medlemsskap enligt Anne-Maj Henriksson i uttalande i Yles partiledar utfrågning. Vi vet att SDP inte kommer att arbeta för ett finskt Natomedlemskap. Vi vet att president Niinistö sagt att Finlands längsta landgräns finns i öster och det har vi att förhålla oss till. Den västra landgränsen då, den är åländsk?

Efter Putins okupation av Krim-halvön och den diplomatiska linje som den dåvarande socialdemokratiske utrikesministern Erkki Tuomioja höll är den tryggaste och bästa vägen att gå. Inget Natomedlemskap och inget vapenskarammel längs Finlands gränser, varken dom östra, norra, södra eller västra.

Hur jag än funderar så kommer jag otvetydigt fram till att det är den socialdemokratiska linjen som jag med lätta steg följer. Jessy Eckerman till riksdagen där hon har ett bra samarbete med SDP i klimat-, utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Camilla Gunell till EU där linjen från det socialdemokratiska arbetet går som en hållbar röd/grön tråd.

Jag vet hur jag röstar, vet du? Rösta den 14 april om du inte redan gjort det.

BRITT-MARIE SJÖSTRÖM KÄRKI (S)