DELA

Jag vet hur barn- familjer har det!

Med fem egna barn från 1-17 år så har jag en bred erfarenhet av (små)barnslivet. Vi måste fortsätta driva en barnomsorg och ett skolväsen som ges väl tilltagna resurser. Jag tror på ett ungdomens hus på Åland och att ungdomars kultur ska få stöd, att satsa på ungdomars fritid är drogförebyggande. Den viktigaste vuxenfritidsfrågan just nu är att lösa Medis-problematiken.

Alla som bor på Åland är ålänningar och diskriminering på grund av ras, språk eller religion ska alltid bekämpas. Vi måste våga tala öppet om inskränkthet och främlingsfientlighet. Vårt blomstrande samhälle lockar inflyttade från öst och väst och det är livskraftigt att även få kompetens utifrån.
Välutvecklad vård, skola och omsorg för såväl barn, unga, vuxna och pensionärer är grundläggande. Levnadsvillkoren för utsatta pensionärer, barnfamiljer och ensamförsörjare ska förbättras genom förhöjda bostads- och barnbidrag samt ett modernt utformat utkomststöd.

Siv Hallbäck (s)
Lagtingskandidat 147