DELA

Jag utmanar Jan Grönstrand

Jan Grönstrand går i tidningen åt oljan så det står härliga till. Det är uppenbart att han inte tycker om kärnkraft, men han tycker ännu mindre om olja och vissa alternativa energiformer tycker han är koll. Således finns det bara kärnkraft att ta till för tillfället.

Långt ifrån alla är lika pessimistiska som Grönstrand. Bland vetenskapsmän, statsmän och lekmän hittar man allt fler som anser att det mycket väl går att utveckla alternativ så att vi på litet sikt skall slippa både kärnkraften och oljan. Jag tycker att Grönstrand och jag, i stället för att slå varandra i huvudet med olika argument för det ena eller det andra, slår våra grå huvuden ihop och fundera på hur Åland kan slingra sig ur ett ödesdigert beroende av icke förnyelsebara energiformer. Jag gör ett första förslag och förväntar mig att Grönstrand inte är sämre. Kanske att andra kan hänga på.

Som sagt, också statsmän tror i dag på alternativa energiformer. En av dem är Barack Obama. Inte så litet kaxig blir jag när hans representant i Finland, ambassadör Bruce Oreck, skickar mig ett uppmuntrande mejl där han berättar att den danska ön Samsö uppmärksammas i amerikanska medier för sin klimatvänliga strategi. Han föreslår att Åland följer exempel. Jag googlar på Samsö och kan på deras hemsida läsa att ön genererar 100 % av sin energi genom vindkraft och också bedriver andra mycket intressanta energiprojekt. Samsö är mindre än Åland men liksom vi föga industrialiserad.

Mitt första förslag är att landskapsregeringen tillsammans med Ålands Natur och Miljö bjuder in folk från Samsö för att berätta för oss hur man placerar sig först i det race som snart måste starta mot ett hållbart samhälle.
Jerker Örjans