DELA

Jag tror på tunnel till Föglö

Annika Sjölund och Mats Perämaa, båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farohågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

Hans Holmström och Otto Hojar från FS-link har tålmodigt kommentat dessa ”insändare” men då konversationsstartarna måhända anser dem som ”partiska” vill jag som s.a.s. oberoende ge följande kommentarer:

Mitt intresse för att utveckla skärgårdstrafiken bottnar i att jag är född och uppvuxen på Simskäla, Vårdö.

Tack vare förutseende investeringar i kortare färjpass och bro har restiden till Mariehamn förbättrats radikalt, från ett färjpass som i tidtabell och tid för överfart låg mycket nära nuvarande Föglötrafik, till trafik dygnet runt och ett färjpass på endast 3 minuter.

Det här betyder att restiden från Vårdö centrum till Mariehamn är ca 40 minuter. Vårdös befolkningstrend har vänt uppåt sedan 80-talet, senaste år lär vi rentav ha legat i topp i landet.

Därför tror jag starkt på en tunnel till Föglö. Inte minst då tunneln kan genomföras till en lägre kostnad än dagens trafik! Förbättrade kommunikationer skapar ny framtidstro, inte bara till Föglö men också övriga södra skärgården. Även för norra skärgården, vi får ett gott exempel på hur trafiken radikalt kan förbättras och samtidigt spara pengar!

Det är därför jag blir ledsen över att ni väljer att lyfta skräckscenarion från exempel på hemska olyckor och ignorera den information Hasse, Otto m. fl. förser Er med. Jag upplever målsättningen med Era negationer är att stoppa tunneln men jag har kanske fel. Kanske det ändå är så att ni känner en viss skräck att färdas i en tunnel, under både berg och hav, en känsla av klaustrofobi.

Tanken på att en tankbil exploderar eller en elbil fattar eld och sprider sina gaser i en begränsad tunnelhålighet kan onekligen upplevas skrämmande. Därför har jag förståelse för frågor som rör säkerheten.

Min bild av Föglötunneln är följande. Till skillnad från en vägtunnel i en tätort är trafiken mycket, mycket glesare, även med en fördubblad trafik och befolkning. Det betyder att en enkelrörs tunnel kan bli nog så säker som en dubbelrörstunnel med tillhörande utrymningstunnel i en tätort.

I tätorter behövs utrymningstunnel helt enkelt för att alla körfält kan bli ”låsta” vid en större olycka, det är mer regel än undantag med köbildning vid rusningstrafik, ofta i alla filer. Då behövs en utrymningstunnel med tanke på den risk rökgaser medför där trafiken står stilla. I en glesbygdstunnel är risken minst sagt minimal att ett dylikt scenario skulle uppstå.

Även vid livligt trafikerade tidpunkter som midsommarafton och andra större helger är det svårt att se mer än 30-40 bilar i vardera riktning samtidigt i tunneln. Det betyder att vid en eventuell olycka kan, för det första, andra trafikanter snabbt informeras och stoppas vid tunnelmynningarna, för det andra, de bilar som finns i tunneln vända om, helt enkelt för att filen i motsatt körriktning inte är blockerad.

En långtradare kan måhända inte förutsättas vända men vi kan ändå utgå från att ett långt fordon kan backas några hundra meter från en eventuell olycksplats.

Gällande släckning av en eventuell brand kan man givetvis installera ett avancerat och automatiserat brandsläckningssystem. Frågan är om det är värt pengarna? Månne det inte skall räcka med pulversläckare utplacerade på jämna mellanrum och ett antal brandposter?

Varför skulle det vara tillräckligt? Åter igen, därför att detta är en glesbygdstunnel utan köbildning där det är enkelt att vända om och köra bort från olycksplatsen, bort från eventuella hotande rökgaser.

Summa summarum ; den tänkta tunneln till Föglö har en stor potential att vända både Föglös och hela skärgårdens utveckling i postiv riktning. Därför är det olyckligt att måla upp skräckscenarion och kräva utrymningstunnlar och avancerade släckningssystem då de blir orimligt dyra i förhållande till riskerna och då de i praktiken ändå inte behövs. I varje investering finns risker och möjligheter.

Sällan har jag sett ett projekt där möjligheterna så vida överstiger riskerna som i detta fall!

MIKAEL LUNDELL

SKÄRGÅRDSFÖRETAGARE, VÅRDÖ