DELA

Jag tar min Mats ur skolan

På förekommen anledning vill jag meddela att jag sedan en tid EJ längre är aktiv inom politiken.
Jag kommer EJ heller att ställa upp i kommande val. Jag har gått ur Socialdemokraterna och kommer EJ att engagera mig politiskt i framtiden.

Det är ingen schism som ligger bakom mitt beslut. Däremot går det just nu mycket bra för tvm.ax. Vi ökar stadigt våra tittarsiffror. Responsen på våra program (särskilt personporträtten) är mycket positiv och dessutom kommer det att ske fler förändringar inom tvm.ax organisation framöver. Att Kalle Wetterström ”kommit hem” är bara en sådan förändring.
Jag har aldrig själv upplevt att jag har svårt att skilja på fritids-politiken och jobbet som journalist, men säkert finns det de som tycker att dessa roller ej bör kombineras. Så nu ”tar jag min Mats ur skolan”, som det brukar heta!
Detta gör att jag får en friare roll framöver och kan ägna ännu mer tid till vårt lilla TV-bolag.
Mats Granesäter