DELA

Jag tar ansvar

Nu riktar Ålands framtids Axel Jonsson kritik mot mig och Ålands landskapsregering och det är helt rätt. Det är inte enbart myndigheten ÅMHM som ska klä skott för att det saknas resurser för översynen av tillsynsplaner och handböcker.

Jag är den första som vill minska byråkratin och göra det enklare och lättare att vara företagare. Vi har under denna mandatperiod haft en ”förenklingsgrupp” som har jobbat med precis detta och vi har hört representanter från olika sektorer under arbetets gång. En del av de önskemål som har kommit fram har vi förverkligat och andra förslag är under arbete.

För ett par år sedan öppnade LR hemsidan www.enklareregler.ax där företag och privatpersoner kan ge förslag på hur myndigheter kan ändra regelverk för att uppnå en enklare vardag för näringsidkare. Hittills har fem olika förslag kommit in varav ett förslag rör ÅMHM men där lagstiftningen är riksbehörighet.

Vi får snart en ny hälsoskyddslag som ska ersätta den tidigare som är från år 1967. I vinter kommer arbetet med en förnyad konsumentsäkerhetslagstiftning att inledas i syfte att förenkla byråkratin för företagare och öka egenkontrollen.

Min ambition är att ÅMHM ska vara en myndighet som människor litar på, vänder sig till för stöd och råd och där det finns kompetens inom viktiga områden som rör hela vårt samhälle och som gör rätt saker till en skälig kostnad. Om den politiska viljan är tillräckligt stark kan vi utan problem ge miljöbyrån ökade resurser för att snabba upp arbetet med förtydligad lagstiftning och tillsynsplaner. Det har för mig hög prioritet under de kommande åren, men det kommer att kräva en utökning av personalstyrkan.

Carina Aaltonen (S)

Miljöminister