DELA

Jag svamlar inte

Kära Jack Christenbrunn,

Jag svamlar inte, utan försöker lära dig litet om sociallagstiftning (utan att lyckas, märker jag). Och fast jag socialdemokrat, så svarade jag dig som socialarbetare. Eller tycker du att en socialdemokrat inte kan vara en kompentent socialarbetare? Jag har inga ”samlade socialdemokratiska kunskapen i ämnet på Åland”, men på grund av mitt arbete känner jag lagarna i ämnet.

Beslut som ger en enskild klient förmåner, kan inte motiveras med allmänna riktlinjer som nämnden eller kommunstyrelsen har fastställt eller att det inte finns medel budgeterat för ändamålet.

Marjo Österberg (S),

även socialarbetare