DELA

Jag stöder visst public service!

I en insändare skriver Wikström (S) och Hallbäck (S) att vi ska rädda public service. Jag har ju själv sagt detta och fortsätter att säga det! Ja public service är mycket viktigt! Det har gjorts försök att stoppa mitt deltagande i valet men jag står upp för mina åsikter och rättigheter att göra detta i sann liberal anda! Just denna fråga verkar vara känslig och ofta missuppfattad men även sådana måste behandlas.

Att public service är i farozonen framgår tydligt när C och M säger sitt i saken. ÅRTV verkar vara helt centerstyrt och se hur utvecklingen går! Eller kanske snarare inte går! Att M sedan verkar ha en kommersialisering på agendan då man tänkt i banor som att slå samman SteelFM med Ålands Radio visar på att inte heller de förstått vad public service är och hur det ska skötas.

Att ÅRTVs styrelse är politiskt tillsatt främjar inte public service. Att styrelsen försöker toppstyra verksamheten som vilket privatägt aktiebolag som helst är inget man förväntar sig i detta sammanhang. Men det är ju på landskapsregeringens direktiv och med fulla förtroende. Det är väl ingen som hört något om den utlovade extra bolagsstämman heller?

Jag har aldrig sagt att jag stöder en kommersialisering utan bara sagt att det är intressant att det utreds. Det finns intressanta lösningsmodeller som prövats på andra ställen men underlaget på Åland räcker inte till för en sådan lösning. Då får vi snart klara oss utan tidningar och det vill nog ingen.

Däremot kanske vi måste börja titta på sådana lösningar om inte fler står upp för att bevara och förbättra befintlig public service.

Elvis Ahlgren (Lib)