Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Jag stöder Panzisjukhuset i Kongo

Flyktingfrågan har varit en viktig fråga för Åländsk Demokrati. Vi lyfte den inför senaste val då den var mer aktuell, men vi vet att exempelvis socialdemokraternas partiledare, Camilla Gunell, ännu stöder tanken på en flyktingmottagning på Åland, om detta skulle vara aktuellt.

Men vi förstår att de försöker hålla en låg profil i denna fråga och hoppas på att Åländsk Demokrati skall försvinna ur bilden.

Åländsk Demokrati lyfte fram ett alternativ; att försöka hjälpa flyktingar närmare deras hemländer. Det känns inte vettigt att Åland skall ta emot fler flyktingar än Japan eller Saudiarabien.

I samband med den årliga budgetdebatten har Åländsk Demokrati lagt fram förslag om bistånd till olika organisationer, men inte fått något större gehör från övriga partier.

I samband med den senaste budgeten utmanades de andra partierna med att sponsorera en sjuksköterska per lagtingsledamot i Panzisjukhuset i Kongo. Där hjälper man många kvinnor och barn som drabbas av våldtäkter i samband med stridigheter kring de stora koboltförekomsterna i trakten. Det är inte bara de sk Teslabarneni gruvorna som lider till en följd av den förda elbilspolitiken.

Inget annat parti antog utmaningen, men Åländsk Demokrati donerade en summa som motsvarar årslönen för en sjuksköterska. Detta stöder rimligen kvinnornas sysselsättning i Kongo. Vi förstår även att vi rimligen stöder en mörkhyad kvinna. Vi från Åländsk Demokrati är inte rasister.

Så småningom visade det sig att man inte kan använda partipengar för sponsorering utomlands och i det skedet fanns ingen annan utväg än att jag betalade in motsvarande summa till ÅD och på det sättet personligen övertog ansvaret för denna sponsring.

Om jag får fortsatt förtroende av väljarna, så kommer jag under hela lagtingsperioden att personligen sponsorera en sjuksköterska i Panzisjukhuset i Kongo.

STEPHAN TOIVONEN

Åländsk Demokrati