Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Jag ställer upp för klimatet

Våra barn och unga har med all tydlighet krävt att vi politiker ska lösa klimathotet. Makthavarna ska ta beslut i brådskande ordning vilka stoppar den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Besluten må vara obekväma, men nödvändiga för mänsklighetens framtid. Jag som veteranpolitiker ställer helhjärtat upp för klimatarbetet, miljön, frisk Östersjön och minimerad plastbruk.

Det ha varit trögt att få stöd till initiativ för gagn för klimat- och miljöarbetet, men jag tror innerligen att med valet inkommande höst sker en helomvändning. Några exempel: Nästan hela min politiska karriär, 24 år i Mariehamns fullmäktige, har jag kämpat för en våtmark. Nu egentligen får vi den, till och med två. Min motion om cykelparkeringsnorm 2008, gäller alla fastigheter i stan, men uppföljningen haltar. Bil-poolar och byggandet av trä har nu kommit igång. Men mycket, mycket mera behövs. Så gott som alla politiska beslut har klimatpåverkan! Det gäller att ta rätta beslut!

Den politiska har avgörande roll i klimatarbetet. Den offentliga sektorn – lagstiftningen, normer och beslut – ska leda och sporra klimatarbetet. Detta har Greta Thunberg och ungdomens klimatrörelse klart deklarerat. I det demokratiska systemet påverkar medborgarrörelserna valresultaten.

Sedan miljörörelsens begynnelse, Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1962, har man förespråkat upplysning och attitydförändring som nyckel till förändring . I dag får man konstatera att man inte har kommit fram till en avgörande fas. Det går för långsamt! Man kan inte sätta ansvaret helt på den enskilda människan och konsumenten. Det ekonomiska systemet, kapitalismen eller socialismen, som sådant, löser inte klimatfrågan. Företagarna har visserligen redan kommit långt med klimatvänliga produkter och tjänster. De lyssnar på sina konsumenter. Vi konsumenter kan leva med mindre koldioxidutsläpp, men vi är också väljare vilka politikerna ska lyssna på.

RAULI LEHTINEN (Lib)

kandidat i stadsfullmäktige och lagtingsval