DELA

Jag slutar inte i protest

Angående Nya Ålands skrivelse och löpsedel 09.04.2013. Jag vill göra följande rättelse till de delar där jag citeras. Jag antar att jag är den anonyme polisman som enligt Nya Åland skall sluta i protest. Det hela är en misstolkning.
Jag tog kontakt med Nya Åland och föreslog att de en gång för alla skulle gräva fram fakta vad alla idéer kring polisen våra folkvalda har får för innebörd på ålänningars rättssäkerhet.Vad det i praktiken innebär; handling-konsekvens.
Jag sade till Nya Åland att jag inte önskar att mitt namn kommer fram, för jag vill inte att deras journalistik ska bygga på ett individuellt missnöje utan sas som tredje part söka fakta och presentera fakta för er läsare/medborgare.
Tyvärr antog Nyan inte utmaningen utan jagade snabbt en löpsedel. Det visar kanske också hur svårt det är att faktiskt få fram fakta i den polisiära debatten.
Mitt val att nu börja söka nya utmaningar utanför landskapsförvaltningen är ingen protest. Det är ett beslut taget av mig själv, då jag inte ser att polisen kommer att utvecklas i den riktning som jag som tjänsteman ser behövligt och ändamålsenligt.
Det senaste året har väl varit det mest kreativa och ärligt talat roligaste tiden under min 24 åriga karriär. Och man ska väl gå hem när det är som roligast … 
Mvh arbetssökande
Vilhelm Holmberg