DELA

Jag röstar på Mats

Valet till riksdagen närmar sig, poströstningen är redan igång.

För mig, som alltid röstat i val, är det en självklarhet att rösta även denna gång.

Jag ser Mats Löfström som den bästa kandidaten och kommer att rösta på honom och jag rekommenderar alla att rösta på Mats i riksdagsvalet. Varför det då?

-För att Mats Löfström, genom sitt omfattande kontaktnät, kommer att ha möjligheter att vända den negativa opinion mot Åland som vi har noterat i många inlägg i såväl riksdag som media på senare tid. Under kommande mandatperiod kommer det att vara ytterst viktigt med en åländsk riksdagsledamot som har ett förtroende bland övriga partier och som redan har byggt upp goda kontakter med dessa.

-För att Mats Löfström kan Åland, vår självstyrelse, förstår våra problem och våra möjligheter.

-För att Mats ”kan prata med bönder på bönders vis och med lärda män på latin”

Om vi röstar på Mats Löfström får vi en riksdagsledamot med diplomatiska kunskaper och kontakter, och med sitt hjärta för Ålands bästa.

Gun Carlson