DELA

Jag röstade inte

Jag röstade inte, (eller uttalade mig) på Stadsstyrelsemötet i flyktingfrågan, på mötet den första decemer, vilket Tony Wikström påstod i sin insändare.

Som ersättare i Stadsstyrelsen deltar jag däremot på alla mötena, eftersom ÅF inte har någon ordinarie plats. Som ersättare kan man även hastigt bli inkallad och då är det bra att vara förberedd, även i diskussioner och beslut inom partiet.

De möten som man sitter som ersättare, har man varken rätt att uttala sig eller att rösta.

Birgitta Johansson

Ersättare i Stadsstyrelsen