DELA

”Jag lider med barnen”

Sjödahl, Lehtinen och Lindeman känner sig tydligen trängda, det är på tiden. Att Sjödahl sitter i radio och ljuger när hon säger att det finns personal vid fritidshemmen som tycker att förändringen ”är helt ok” och Lindeman i Ålandstidningen fredag 9 dec likaså ljuger när hon säger att ”det slutliga beslutet inte är taget ännu” är dessutom oerhört svagt av dem som skall kalla sig ledare. Ovannämnda borde i stället stå för det som man ställer till med.

Att nya barnomsorgslagen för barnens fritidshemsvistelse blev en flopp vet vi, men inget hindrar att Mariehamns stad ställer sig över den och fortsätter föregå med gott exempel.
Fem personal istället för fyra vid Kråkan är ingen lösning, det finns inte plats för 42 människor på 45 kvadratmeter fri golvyta!

Disponerat bibliotek och rasthall har Kråkan gjort i över 11 år för att lösa verksamheten med de barn som redan nu varit och är här. Rasthallen givetvis först efter kl. 15.00 eftersom skolan är full med äldre elever fram till dess. Likaså toaletterna, men det får inte glömmas att det finns många barn som vägrar toalettbesök utan att personal medföljer om de inte kan gå på Kråkans egen och enda toalett.
Kråkan har sedan augusti 2000 alltid varit ett fritidshem som rört sig mycket ute, inte minst på grund av de fina men begränsade utrymmena. Frågan uppkommer dock, att vilka barn skulle vi skickat ut senaste fredag 9 december, i 30 sekundmeter?

Beträffande mellanmål i skolans matsal ägde ett möte rum onsdag 14 dec, undertecknad var kallad men deltog givetvis inte, även mötet, precis som den insändare jag här bemöter, visade dock att de som nu skall organisera inte överhuvudtaget har kontroll över läget, vilket Lindeman hävdar i intervju ålandstidningen 15 dec. Mellanmål vid fritidshem innehåller en stor del pedagogik såsom t.ex samtalsteknik, kökskunskap och kostlära, pedagogik som med den tidsstress det innebär för barnen att äta mellanmål i skolans matsal i princip försvinner. Kökspersonalens arbetsschema räcker helt enkelt inte till för att täcka fritidshemsbarnens behov.
”Så bra som möjligt” för barnen vid Kråkan våren 2012 finns inte, det är ett omöjligt uppdrag! Undertecknad lider med barnen och deras föräldrar.
Calle Greiff
Föreståndare
FTH Kråkan