DELA

Jag lämnar Matbanken.

Till dig som detta meddelande berör meddelas härmed att på grund av alla negativa skrivelser om Matbanken, direkt felaktiga uttalanden om kundkontakter, koordination, hämtning av livsmedel, sponsorer med mera som för mig upplevs som nedvärderande och kränkande, lämnar jag i dag alla såväl interna som externa uppdrag som jag haft inom Matbanken med omedelbar verkan.
Mariehamn
fredagen den 13 maj 2011
Kaj Fridlund