DELA

”Jag lämnar liberalerna”

Jag har beslutat att med omedelbar verkan träda ut ur Liberalerna på Åland men förbli medlem av Liberalerna i Mariehamn.
Skälen till mitt beslut att träda ut ur Liberalerna på Åland är att partiets ordförande Viveka Eriksson inte sedan hon blev lantråd brytt sig om partimedlemmarnas åsikter. Enligt min mening har hon lett partiet så illa att partiet inte längre har det förtroende hos ålänningarna som partiet tidigare haft.

Viveka Eriksson var ledande politiker i Finström för fem år sedan då hennes åtgärder ledde till den största kommunalekonomiska skandalen på Åland under de senaste 25 åren. Detta förstår väljarna och ålänningarna i dag när den kommunalekonomiska katastrofen för Finström visas fullt ut. Genom Viveka Erikssons och hennes man Olof Erlands gemensamma arbete för överstora landskapsandelar till de anläggningar som byggts och ombyggts i Godby fördyrades Mariehamns finansiering vid byggandet av ett för hela Åland intressant badhus.
De beslutsunderlag som sammanställdes för Godbyprojekten av makarna Viveka Eriksson och Olof Erland och deras medhjälpare kommundirektör Arne Selander saknade all rimlig verklighetsförankring. På mycket kort tid drev de igenom och skapade den oerhörda kommunalekonomiska katastrofen för Finströms kommun. Finströms kommun i ekonomisk kris inverkar negativt också på andra kommuner, särskilt på de norråländska kommunerna. Under många, många år framöver kommer ålänningar och i synnerhet finströmare att få betala av på Viveka Erikssons-Olof Erlands-Arne Selanders galna kommunal- och landskapsfinansierade fantasier.

Lokaltidningarna har under det senaste året varit fullt med artiklar om hur illa landskapsregeringen skött sin upphandling av den nya föglöfärjan Skarven. Viveka Eriksson har låtit sin politiska sekreterare Arne Selander utföra de mest spektakulära åtgärder som kan tänkas: Viveka Eriksson har genom Arne Selander krävt att ett informationstillfälle på plats på fartyget stoppades av den ditsända avdelningschefen. Viveka Eriksson hade Arne Selander att låta utföra montering av hänglås på den tekniska direktörens dörr till tjänsterummet. Tekniska inspektören hade under en längre tid haft möjlighet att gå i pension men hade ställt upp för sin arbetsgivare med att dra projektet med att bygga den nya landskapsfärjan. Viveka Eriksson och Arne Selander har genom sin skandalösa personalpolitik försatt landskapet i en situation där de ansvariga sjömännen på Skarven har meddelat att de inte vill ha anställningsförhållanden till det fartyget mer.

Viveka Eriksson, med nära släktband i Föglö och sommarboende i Flisö, har drivit på ett byggande av en tunnel till Föglö. Hon har låtit pengar rulla i förberedande geologiska undersökningar som retat gallfeber på markägare i Lemland. Viveka Eriksson har i ekonomiska sammanhang givit en bild av att tunneln skulle kosta 40-60 miljoner euro. Så sent som den 11 december 2008 konstaterade Vägförvaltningens och Sjöfartsverkets ledning att en tunnel under Öröfarleden mellan Pargas och Nagu skulle kosta 95 miljoner euro. Men lätt trafik och bilsläpvagnar med broms skulle fortsättningsvis ändå transporteras med färja.
Viveka Eriksson och hennes högra hand Arne Selander har åtminstone inte offentligt sagt att en lång tunnel till Föglö kostar mycket mer än den korta mellan Pargas och Nagu. Viveka Eriksson försöker mycket kortsiktigt föra väljarna bakom ljuset och dölja de faktiska kostnaderna.

Landskapsregeringen med Viveka Eriksson i spetsen har genom den godkända landskapsbudgeten för i år gjort Medis verksamhet svårare att bedriva. Mariehamn har tvingats att ta ett allt större kostnadsansvar för landsbygdens studieverksamhet.

Jag kan inte längre vara medlem i ett parti där partiets ordförande Viveka Eriksson verkar politiskt helt utan ekonomiska insikter och kunnande. Hon försvårar Mariehamns förutsättningar att på ett ekonomiskt försvarbart sätt att sköta sin egen verksamhet. Hon har sina närmaste medarbetare att trakassera landskapsanställd personal.
Carl-Johan Wickström
Stadsfullmäktig i Mariehamn
sedan slutet av 1980-talet

Det är beklagligt att Carl-Johan Wickström nu väljer att lämna liberalerna.
Carl-Johan Wickström är besviken på landskapsregeringen och dess ledning. Till bakgrunden hör att lagtinget under våren 2009 beslöt att i enlighet med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget dra in tjänsten som konferensvaktmästare.
Förslaget motiverades med att landskapets externa uthyrning av konferenslokalerna i lagtingsdelen av Självstyrelsegården upphörde i och  med att kultur och kongresshuset Alandica togs i bruk. Landskapsregeringens avsikt har varit att hitta alternativ sysselsättning för Carl Johan Wickström. Jag beklagar den uppkomna situationen och konstaterar att insändaren innehåller många felaktigheter.
Viveka Eriksson
Ordförande, liberalerna