DELA

Jag kräver respekt för Centern

”Det finns öppningar och i dom öppningarna är det inga centerproppar nu så kanske att vi kan förändra vissa saker” sade den socialdemokratiska kansliministern Nina Fellman i ett radioinslag nyligen gällande landskapsregeringens arbete för de första 100 dagarna.

Man behöver inte gilla Åländsk Center eller den politik vi står för men jag kräver respekt. Center har både på kommunal- och landskapsnivå under många år aktivt arbetat för att skapa det Åland vi har idag med låg arbetslöshet, ett brett näringsliv, god hälso- och sjukvård, trygg barnomsorg, goda kommunikationer med mera. Listan kan göras lång. Vi har tagit regeringsansvar både i goda- och i dåliga tider. Vi har samarbetat med både högern och vänstern. Världen är i ständig förändring och det behöver vi också fortsättningsvis vara om Åland även i framtiden skall vara en möjligheternas ö. Centern har aldrig varit en propp för en balanserad, långsiktig och trygg utveckling och kommer inte eller att vara det i framtiden.

Veronica Thörnroos (C)

Lagtingsledamot

Vice talman