DELA

Jag kan inte lova så mycket

När man åker längs vägarna nu så ser man ett stort antal skyltar om anhållan om att få komma till lagtinget och kommunfullmäktige. Visst skall det göras reklam så att väljarna har alternativ att fundera på när det gäller valet.
Även undertecknad har en anhållan om samma sak men vad som kanske skiljer mej från övriga är att jag inte kan lova så mycket.
Det som jag kan lova är ett fast grepp om ekonomin som är en garanti för tryggad välfärd. Vi ser inte så ljusa tider framför oss, vi måste fortsättningsvis ha strama tyglar.
Jag blir fundersam när de flesta partier lovar bara mera såsom tex. allmän tandvård, höjt studiebidrag, nya reformer, landsbygdsutveckling mm.

Det mesta kan jag omfatta men jag tror att det kommer att bli svårt att uppfylla alla löften som ges om vi inte har en stabil ekonomi. En stabil ekonomi är grunden för all samhällsservice.
Alla vill vi ha bra sjukvård, äldreomsorg, bra skola och barndagvård de är de viktigaste områdena. Innan vi genomför nya reformer måste vi se till att ovan nämnda områden har tillräckliga resurser.
Vi kan öka resurserna genom att samarbeta mera över kommungränserna.
Genomförande av kortrutt till skärgården kommer på sikt att spara pengar som kan användas till de områden som i framtiden kommer att behöva mera resurser så som tex. hjälp till funktionshindrade och redan nämnda områden.

Att jag inte har gjort så stort väsen av mej (citat från Nyan) under den här perioden så har också sin förklaring dels var det min första period och dels har jag stött regeringen i de flesta av deras framställningar.
Att ingå i regerings bärande parti eggar kanske inte lika mycket att prata i salen vi framför våra åsikter direkt till våra regeringsledamöter.
Det hör till oppositionens roll att vara emot och klaga och i stället framföra andra åsikter.
Blickar man lite tillbaka så kan man konstatera att det var mera pli på lagtingsledamöterna i början av perioden vilket jag tycker att det inte riktigt varit under det sista halvåret. Kan det bero på stundande val?
Ulla-Britt Dahl (Lib)