DELA

Jag har Jörgens telefonnummer

Du har helt rätt Victoria Sundberg. Den företagsrådgivning som föreningen Företagsam Skärgård har gett och kommer att ge är av stor betydelse för näringslivsutvecklingen i skärgården.
Skärgårdskommunerna har tagit sitt ansvar för att finansiera föreningen medan Lr med näringsansvarige Jörgen Strand i spetsen gör det motsatta. Landskapsregeringen bestående av c, soc och Fs inser uppenbarligen inte att en god företagsrådgivning är något nödvändigt för att behålla företagandet på en hög nivå.
Jag har själv försökt driva Företagsam Skärgårds finansiering i lagtinget i samband med budget och genom en såkallad enkel fråga men då kunde jag konstatera att frågan inte har någon hög prioritet för Lr.

Jag är därför ytterst glad för att det finns Fs politiker som du Victoria Sundberg som inser betydelsen av detta och vill driva frågan. P.s. Du kan få Jörgen Strands telefonnummer av mig ifall du vill driva frågan också inom Fs.
Mats Perämaa (lib)