DELA

Jag har fullt förtroende för museipersonalen

Bästa Jerker,

Din vana trogen misstolkar och förvränger du personers tankar och åsikter om de är av annan åsikt än den du har och jag tänker inte kommentera dina misstolkningar och förvrängningar.

För övrigt tror jag nog att den kunniga och kreativa personalen på Ålands Sjöfartsmuseum sköter detta mycket bättre utan varken din eller min inblandning. Jag har fullt förtroende för dem.

Det är mycket tragisk och olyckligt hur du avsiktligt eller möjligen inte märker hur du misstolkar alla som har en annan åsikt än du!

Jag är 100 % säker på att om förutsättningar funnits eller i framtiden finns så kommer ett reperationsvarv att finnas på Åland men jag är fortfarande övertygad om att de förutsättningarna inte finns. Har jag fel så kommer jag att vara den första att gratulera den nya företagaren.

Det är intressant att du också, förutom allt annat, är expert på företagande och vet hur ett företag skall drivas. Lite ödmjukhet kunde kanske vara på sin plats eller…

Sedan skriver du att flera än nuvarande ägaren till Algots Varv var intresserade att köpa Algots Varv och det kan jag bekräfta eftersom det jag var med i underhandlingarna. Ålands Landskapsregering hade då ett ypperligt tillfälle att köpa en fungerande varsverksamhet men i stället valde man att undersöka möjligheterna att bygga en egen torrdocka på Möckelö! Detta rann givetvis ut i sanden.

Som alltid dök det också upp lycksökare och seriösa spekulanter. Trots upprepade försök, speciellt med en mycket seriös och kunnig spekulant.

Dessvärre blev det tyvärr inte något av detta då anbudet var för lågt och Algots Varv såldes till den som bjöd bäst.

Vänligen

Håkan Lindberg