DELA

Jag har en dröm för Åland

Jag har en dröm för Åland. Om ett företagsamt, grönt, tryggt och öppet Åland, som byggs underifrån. Ett samhälle där allt börjar med dig, och där demokratin börjar hemma vid köksborden. Där du får möjlighet att kunna själv, och där respekten för varje enskild individ står i centrum.
Vi lever mitt i en globalisering och internationalisering som ger oanade möjligheter samtidigt som konkurrensen hårdnar. Då måste vi anstränga oss än mer för att värna vår särart och våra speciella rättigheter samtidigt som vi skall utveckla samhället och erbjuda de bästa villkoren för företagande och arbete.
Vi måste skapa balans i ekonomin. Det är ingen framtid med lånade pengar. Att leva i en bubbla över våra tillgångar skapar inte trygghet. Därför behöver vi bedriva en sparsam, ansvarsfull och beslutsam ekonomisk politik.
Vi ska ta med oss det bästa ur historien in i framtiden, men vi ska inte leva kvar i historien. Den stora faran är inte förändring, utan om vi inte förändras alls. Om vi har en dröm att tro på blir förändringen lättare att förstå, och då blir varje steg på vägen dit mindre skrämmande i sig. För ska vi få fler jobb och bättre välfärd, då måste det börja med dig och mig. Och med en dröm för Åland.

Det jag är mest stolt över under mina år i politiken är att jag åstadkommit resultat. Jag är beredd att jobba vidare med politik och att ge mitt engagemang för Dig och det åländska samhället – om du vill.
Britt Lundberg ( c )
Vicelantråd, utbildnings- och kulturminister
Kandidat till lagtinget och stadsfullmäktige