DELA

Jag blir så trött

Jag blir så trött på alla dessa presumtiva självmordskandidater som likt yra höns rusar kors och tvärs i stan över gatornas körbanor och övergångsställen framför bilarna. Kan inget hejda dem? Kan ingen få dem att inse att trots att de har all rätt i världen att rusa ut på gatan utan att se sej för, och därmed riskerar att bli överkörda av den bil som inte hunnit uppfatta att gångtrafikanten just där och nu tänker utnyttja sin självklara rätt att gå över gatan, så är det inte lika självklart att vi bilister gillar att köra runt med gångtrafikanter som motorhuvsprydnad! Trevligare kylarutstyrslar finns minsann att tillgå på vilket loppis som helst.
Jag förvånar mig över att man så litet bryr sig om sin hälsa. För trots att lagen säger att bilister skall stanna och lämna företräde för gångtrafikanter vid övergångsställen, så stipulerar väl inte lagen ett så fullständigt fråntagande av en person ansvaret för sitt liv ? Och var finns självbevarelsedriften? Eller är det verkligen så illa att alla de som rusar ut på gatan utan att se sig för, är antingen presumtiva självmordskandidater, eller i total avsaknande av trafikvett?

Nu är det ju inte bara vid övergångsställena som folk är ovarsamma och inte ser sig för. Samma beteende visar ju gångtrafikanterna när de korsar gatan så där på måfå någonstans. De tror tydligen att bilister är ett säreget folkslag med ögon litet varstans, även utanför bilen. I dag upptäckte jag till min förvåning när jag skulle backa ut från en parkeringsplats, att några personer vandrade bakom bilen mitt på körbanan längs gatan! Och det bekymrade dem tydligen inte att de gick där med livet som insats…
Trots att det hänt flera olyckor, även med dödlig utgång, i stadstrafiken, där gångtrafikanter och bilister varit inblandade, så har ingen skärpning av lagens bestämmelser skett angående gångtrafikantens eget ansvar för hur man uppför sig i trafiken. Nu är det ju tyvärr så att om folk inte har vett att själva ta ansvar för hur de skall korsa gatan på ett trafiksäkert sätt, så bör ju myndigheterna agera genom lagstiftning! För även bilister bör kunna framföra sina fordon lugnt och säkert inne i stan, i vetskap om att alla som vistas i trafiken har ett eget personligt ansvar för sitt liv och sin hälsa.
Runa Lisa Jansson