DELA

Jag ber om ursäkt

Förra veckan skrev jag om papperslösa flyktingars situation i Sverige, och i det sammanhanget lade jag in en mening som emottagits på flera sätt.
Det var aldrig min mening att såra någon, och jag har faktiskt inga starka känslor angående det svenska kungahuset överhuvudtaget.
Nu vill jag be alla som känt sig besvärade om ursäkt.

Jag beklagar att jag använde ett olyckligt ordval när det gällde den nyfödda prinsessan.
Detta var något som hände, men nu försöker att jobba vidare med det som jag tycker är viktigt. Det vill säga att ge alla människor en chans till ett värdigt liv.
Mikael Igge Holmberg (S)