DELA

Jag är verkligen ingen botaniker

Kan eventuellt urskilja en solros från en vitsippa. Dock vet jag vilken stor dragningskraft blommande vägrenar har för dagens turister till fots, på cykel eller i bil. Turismen är oerhört viktig för Åland och kan bli än mer betydande, bara vi vill.

Vi satsar miljonbelopp i marknadsföring och projekt för att locka fler besökare till Åland, men vi glömmer bort det viktigaste och genuina som ofta är gratis och som gör att vi kunde sticka ut i turistbruset mycket mer än vi gör idag.

Alla välbesökta turistdestinationer har skaffat sig ”turistglasögon”. Glasögonen är gratis, och med hjälp av dessa sätter man turistens behov och önskemål i fokus. Det fina är att det som uppskattas av turister även kommer lokalbefolkningen till gagn. Extra viktigt att det offentliga bär dessa glasögon. Utan glasögonen uppstår ofta en nonchalant inställning, att turister minsann kan nöja sig med det som duger åt alla andra. Med en sådan attityd kan en destination plöja ner åtskilliga miljoner utan att fullt ut lyckas.

I Sverige finns s.k. turistvägar. En brun skylt med vit blomma markerar dessa speciellt vackra vägar. Svenska vägverket rekommenderar att vägrenar slås först i augusti med tanke på att all blomning då ska ha hunnit fröa av sig, samt att man insett vilken betydelse blommande vägrenar har för besöksindustrin. Inte minst på Öland är vägrenarna en turistprodukt.

Där anpassas hastigheten istället för att jämna det vackra och turistiska med marken. Det är ett typexempel på hur använda turistglasögon. På Åland söker vi med ljus o lykta efter satsningar som kan lyfta vår glesbygd och skärgård. Vi har en turitström som uppskattar det vackra längs vägarna. Detta är gratis och kräver ingen ekonomisk insats för att locka och tillfredsställa besökare.

Tyvärr har vi ännu inte skaffat turistglasögon, istället slår vi ned nattvioler, blåklockor och annat fint som blommar för fullt i mitten av juli. Sådant bygger inte Åland som turistdestination eller höjer vår upplevelseprofil och stärker varumärket. Självklart ska hårt trafikerade vägar ha korta vägrenar. Däremot kan vackra byvägar få blomma, och istället kanske trafikeras under sommarveckorna med aningen lägre hastighet.

Åland har bokstavligen ett vägval att göra. Att skaffa turistglasögon, eller låta allt rulla på som vanligt och samtidigt grubbla över varför färre och färre turister besöker Åland. Blommande vägrenar eller intetsägande dikeskanter är bara ett exempel. Den stora frågeställningen är om vi innerligt och på riktigt vill vara en turistdestination.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT LIB