DELA

Jag är orolig för Tallgården

Jag ser med oro utvecklingen på Tallgården i Sund. Nio av våra duktiga, omtyckta vårdare har sagt upp sej och fler är på väg på grund av att de mår dåligt. Man undrar hur en kommunal Omsorgsnämnd kan låta detta pågå och till på köpet konstatera att den har fullt förtroende för ledningen på Tallgården. Det är fullkomligt obegripligt. Lyssnar man inte alls på vad de nio som slutat har att säga om förhållandena där?

Hur kan man acceptera att vårdare som jobbat där i många år, en del till och med över tjugo år mår så dåligt så de måste lämna ett för dem meningsfullt arbete med de äldre som stått dem nära som sundsbor, vårdtagare och till och med tidigare grannar .

Även de som bor där mår dåligt. Fler av dem har hört sej för om att få bli flyttade till Rosengård i Finström eller till Strömsgården i Vårdö. Som tidigare anhörig till boende där och även som anställd där kan jag bara inte förstå hur sådant kan få fortgå.

Mitt förtroende för såväl kommunstyrelse som omsorgsnämnd är totalt havererat och om det inte från kommunledningens sida tas i och vården av såväl personal som omsorgstagare på Tallgården ändras till det bättre så kommer det att få oanade följder för dem som bidrar till vantrivseln .

Upprörd Sundsbo

Svar: Omsorgsnämndens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i Sund har avböjt att bemöta kritiken. De hänvisar till tidigare uttalanden om Tallgården. Red.