DELA

Jag är inte politiker

De senaste dagarna har jag fått telefonsamtal, en del glada, en del förebrående och andra lite förvånade. Har du gått och blivit politiker. Det står ju så i tidningen, eftersom det är tryckt så är det sant.

Nej, jag har inte varit med i politiken sedan 1992 då jag fick världens bästa jobb inom Röda Korset. Så är det fortfarande.

Jag är smickrad över att jag blivit vald till ordförande för Äldre rådet och tydligen på en liberal stol. Politiker är jag inte. Men jag vill gärna jobba för att äldre skall få det bättre.

Jag är ändå glad och tacksam över att så många hedervärda samhällsaktiva politiker utför ett otacksamt arbete till förmån för oss ålänningar.

Jag har för snart tio år sedan blivit inbjuden att delta som styrelsemedlem i den av professor Sirkka-Liisa Kivelä grundade opolitiska föreningen Finlands Seniorrörelse och därvid börjat intressera mig för diskrimineringen av äldre i vårt samhälle.

En diskriminering som bland annat sker inom samhälls- och bostadsplaneringen, inom vården, arbetslivet och inom förvaltandet av tidigare inbetalda för oss pensionärer avsedda pensionspengar.

Jag tackar stadsfullmäktige för att jag fått en ordförandepost i det viktiga Äldre rådet och kommer att göra mitt bästa för att lyfta fram viktiga frågor som rör minst en femtedel av alla ålänningar.

Leif Jansson