DELA

Jag är inte färdig med frågan

Detta är inte lätt! Vid genomläsningen av min insändare i onsdagens tidning kändes det att jag trots allt hade uttryckt mig lite kategoriskt när jag skrev att jag inte är för homoäktenskap. Jag borde i stället ha skrivit att jag aldrig har /sagt/ mig vara för homoäktenskap. (blev alltså helt enkelt felciterad). Är alltså i nuläget varken för eller emot.

Sanningen är att jag helt enkelt inte är färdig med den här frågan, som för mig inte alls är svartvit. Jag känner många underbara homosexuella människor, och många av dem lever i lyckliga, stabila förhållanden där de kan vara till välsignelse för varandra och för andra människor.
Jag har också mött människor som är djupt olyckliga och mår dåligt för att de hela livet har försökt förneka och tränga undan sin sanna identitet och sexualitet. Att ”komma ut ur skåpet” skänker befrielse. Kyrkan ska bekräfta och upprätta dessa människor, det anser jag absolut. Men måste detta ske genom vigsel? det är jag inte så säker på.
Som jag skrev i gårdagens insändare är jag inte ens säker på att det är en uppgift för kyrkan att vara en juridisk vigselförrättare. Var i Bibeln hittar man stöd för det? Tvärtom så tycker jag kyrkan i allt högre grad borde ta avstånd från olika officiella uppgifter och i stället koncentrera sig på att predika och leva ut evangeliet här och nu. Om man fokuserar på det dubbla kärleksbudskapet och anstränger sig att tolka det i varje enskild situation hamnar man svårligen vilse.

I tisdagens valdebatt i St Görans församlingshem tangerades frågan om huruvida homosexualitet är synd. Om det må råda olika åsikter.
Personligen har jag svårt för syndakataloger och har så fullt upp med att arbeta med bjälken i mitt eget öga att jag inte hinner fundera så mycket på grandet i min grannes.(hoppas jag åtminstone) Som det påpekades i debatten är många av de saker som i Bibeln uppräknas som vederstyggliga, både i Gamla och Nya Testamentet, inte relevanta i dag.
Jag borde t.ex. som kvinna inte skriva denna insändare utan tiga i församlingen. Och aldrig någonsin borde jag visa mig barhuvad.

Bibelns texter tolkas – och har genom årtusendena tolkats – på olika sätt. Vems är tolkningsföreträdet? I vilken tid? Och är inte, enligt kyrkans tradition, den grövsta dödssynden högmod, inbegripet andligt sådant?.
För mig är det viktigt att diskussionen hålls levande och förs med djup respekt för alla inblandade parter. Patentlösningar är sällan enkla eller ens meningsfulla att försöka åstadkomma.

Sissi Uunila
kandidat för kyrkofullmäktige i Mariehamns församling