DELA

Jag är en rasist – en kulturrasist

Jag är en man som totalt tar avstånd från en kultur (Mänsklig aktivitet och socialt överförda levnadsmönster) i vilken man genom en bok och förklarande skrifter till denna bok förespråkar, lär ut och styr människor att det inte bara är rätt utan din skyldighet att:

– Döda alla de som inte längre vill ta del av denna kultur.

– Slå ihjäl och stena kvinnor till döds för att de begått äktenskapsbrott.

– Kalla alla som inte tillhör kulturen för apor och svin.

– Förklara krig och strida ända tills sista dagen på jorden kommer. Mot alla som inte tillhör kulturen och ge dessa tre alternativ när man står med svärdet framför dem. Endera omfamna kulturen, betala årlig straffskatt eller bli halshuggen.

– Våldta och fritt till sexslavar sälja kvinnor vilka blivit tillfångatagna i kriget för kulturen.

– Mörda homosexuella.

Jag blir kallad rasist i mitt eget demokratiska samhälle då jag genom min rätt till yttrandefrihet tar avstånd från min beskrivna kultur…

Jag kan leva med att vara rasist. Kan ni leva med att inte vara det?

Thomas Dahlgren

Kommentar: Då insändaren av allt att döma är skriven med gårdagens ledare i Nya Åland i åtanke dryftar jag mig till att kommentera den. Att ta avstånd från att extrema tolkningar av en religion eller -ism är normalt inte ansett som rasistiskt, tvärt om borde alla göra det. Antidemokrati och våld ska alltid fördömas. Att dra alla som på något sätt bekänner sig till en religion eller -ism på grund av fåtalets dårskap över en kam och därför uppmana till avstånd från dessa alla, är definitionen av kulturrasism.

Jonas Bladh, chefredaktör