DELA

Jag är bekymrad över Östersjön

Östersjön är en så viktig fråga att är jag glad att min insändare har väckt debatt. Både Mats Löfström och nu Leif Hagberg rusar till jordbrukarnas försvar och påstår att jag skulle vilja förbjuda all djurhållning på Åland. Lite rim och reson i debatten får man be. I en valrörelse måste vi sakligt kunna diskutera det faktum att Finland, Sverige och Åland är per capita de största förorenarna av Östersjön trots att vi har de största resurserna att skapa förändring. Varje sommar drabbas Östersjön av illaluktande och ibland giftiga algblomningar. Jag är bekymrad över Östersjön.

Leif Hagberg har rätt när han påstår att ekologiskt jordbruk per automatik inte leder till att Östersjön får det bättre. Jag vill ändå hävda att i det ekologiska jordbruket används inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel utan man använder djurens egen gödsel som växtnäring. På så sätt skapar man slutna kretslopp där näringen cirkulerar på gården istället för att hamna i vårt vatten.

Ålands lagting antog nyligen enhälligt en hållbarhetsstrategi där Åland ska vara ett hållbart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle år 2051. För att uppnå ett hållbart Åland 2051 måste vi politiskt diskutera en mer hållbar matproduktion och livsmedelssektor. Sammanfattningsvis ett kretsloppsanpassat jordbruk. Det är helt klart att projektet 1000 nya kor kommer att påverka Östersjön och framförallt våra egna vikar. Politiskt vill jag stöda projekt som arbetar med forskning, utbildning, utveckling och implementering kring koncept som rör hållbar mat. I synnerhet projekt som vidareutvecklar och sprider konceptet Östersjövänlig mat.

Hållbara livsmedel är en framtidsfråga för Åland och Finland. Forskning visar att det går att rädda Östersjön från övergödning och minska de totala utsläppen av växthusgaser genom att kretsloppsanpassa jordbruket.

Slutligen behöver vi sluta skylla ifrån oss med att påstå att det är Polens, Rysslands eller någon annans fel att våra egna havsvikar är i dåligt skick. Vi måste acceptera att det är vårt eget jordbruk och våra egna avlopp som orsakat problemen. För att få rena havsvikar i Finland och på Åland måste vi tillsammans vända på skutan.

Sara Kemetter,

riksdagskandidat nr 3