DELA

Jag antar utmaningen!

Javisst, Jerker Örjans, jag går hårt åt oljan och framförallt kolet som är den vanligaste och dödligaste energikällan. Jag anser mig inte vara pessimist i grunden, jag tror att det finns lösningar men jag anser inte att det är kärnkraften som i första hand skall skrotas.
Jag har undrat lite över protesterna mot Fennovoimas nya kärnkraftverk, hade någon protesterat lika högljutt om det varit ett kolkraftverk? Ett kolkraftverk av den storleken tar sådär i smyg livet av 300 – 500 mänskor per år genom sina utsläpp. Ett välskött kärnkraftverk tar inga liv.

Javisst,
vi behöver utveckla bättre och hållbarare energilösningar, men vem skall göra det om inte vi ingenjörer? Genom att säga att man inte skall lita på ingenjörer så slår du nästan undan benen för en utveckling mot bättre lösningar. Ett sådant uttalande från en ingenjör kan motverka rekryteringen av unga till ingenjörsyrket, och det behövs fler och fler ingenjörer i dagens komplicerad samhälle.
Tänk efter, varenda pryl som finns runt omkring oss – bra eller dålig, nödvändig eller onödig – har tagits fram av ingenjörer.

Javisst, jag gräver gärna ner stridsyxan. Ditt förslag att vi slår oss ihop om att utveckla miljövänliga energilösningar för Åland antar jag med nöje. Genom mitt engagemang i Ålands Teknikkluster har jag redan börjat så smått med ett sådant arbete.
Förhoppningsvis kan det snart startas ett vågenergiprojekt och eventuellt också andra projekt kring miljövänlig energiproduktion.
Jan Grönstrand