DELA

Jag älskar skärgården

Men jag vill att skärgården skall leva, inte bli ett museum!

Jag vill att det skall finnas fungerande ålderdomsvård, skola, butik mm. Men för det krävs det åtgärder.

Jag har tre förslag som jag tänker jobba för.

1. Öka landskapsandelarna för alla skärgårdskommuner så att kommunerna kan sänka kommunalskatten.

2. Anställ en landskapskonstnär på 5 år som har skärgårdskommunerna som sitt arbetsfält.

Denna person skulle aktivt jobba med ungdomskultur och hjälpa kulturutövare i skärgården.

3. Kulturbåt! Landskapet hyr en tjänst av ett privat bolag som kör personer från skärgården direkt in till Mariehamn med retur vid midnatt. Varannan lördag med start från Kökar och varannan helg från Brändö. Detta skulle göra det möjligt att tex fara på bio eller teater utan att behöva ordna med övernattning.

Anders Påvall (ÅF)