DELA

Jaa! Så var det MISE igen!

Man upphör aldrig att förvåna sig.
Låt vara om jag som Mise säger missuppfattat en av de grundläggande principerna inom deras verksamhet. Det är jag nog inte ensam om i så fall.
De enda frågor jag bad att få svar på står fortfarande lika obesvarade. Det tycks höra till en av deras grundläggande principer att inte kunna ge enkla, rediga svar. Jag frågade: Gäller de värdebevis som Mise sände ut 2008 ? Då jag ringde till Mise-kontoret och frågade för ca 2 veckor sedan, fick jag svaret att de gäller tills ett nytt kommer ut. På återvinningen i Norrböle sade de två dagar före och ett par dagar senare att de inte gäller. Den frågan står fortfarande kvar och jag vill ha ett svar.

Mises svar på min insändare verkar minst lika flummig som de antagligen anser att min fråga var. Nu citerar jag rakt upp och ner texten från Mises värdebevis:
”Privatpersoner boende i Mises medlemskommuner (året runt eller fritidsboende) har rätt att mot uppvisande av detta värdebevis nyttja de bemannade återvinningscentralerna i Mise-kommunerna.
Innan något avfall avlämnas ska transportören anmäla sig till ÅVC-personalen och visa upp värdebeviset. Avlämning får endast ske efter personalens godkännande och på anvisad plats.
Avlämning av brännbart restavfall
Under år 2008 har varje hushåll rätt att utan extra kostnad lämna två säckar brännbart restavfall varje månad.
2009
Värdebeviset gäller fram till dess att 2009 års värdebevis börjar gälla.
Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice.”

Doris Jansson