DELA

Ja till sänkt promillegräns

I ett par insändare efterlyser Kristina Wall besked om sänkt promillegräns på Åland.
Frågan kommer upp i lagtinget vecka 21. Grunden för lagtingets diskussion är en motion i vilken Carina Aaltonen föreslår att promillegränsen ska sänkas till 0,2. Motionen har behandlats i lagutskott som med rösterna fyra mot en föreslår att förslaget ska förkastas men att motiveringarna ska bringas till landskapsregeringens kännedom.
I reda ordalag betyder det att lagutskottets majoritet föreslår att lagtinget inte ska klart ta ställning utan överlämna åt regeringen att avgöra om de vill göra en lagändring för att sänka promillegränsen på Åland.

Ansvariga ministern för trafikfrågor Veronica Thörnroos har i offentligt visat en mycket oklar inställning i fråga om promillegränsen. Allt tyder dock på att hon inte är beredd att föra fram ett förslag till lagtinget om sänkning av promillegränsen.
För att frågan om en sänkt promillegränsen ska avgöras måste lagtinget säga klart ja eller nej eftersom ministern inte vet vad hon vill. Lagutskottets betänkande är en enda lång rad av argument för en sänkning. All forskning visar att en låg promillegräns har en allmänt positiv verkan på trafiksäkerheten. Dessutom visar betänkandet att den allmänna opinionen är för en låg promillegräns. Alla argument för bibehållande av en gräns på 0,5 är ytterst känslosamma och konstruerade.

I lagtinget kommer jag att föra din talan Kristina Wall.
Vi har samma uppfattning. Nu måste lagtinget ta ställning. Det finns inte någon orsak att skjuta upp beslutet och det finns inte några sakliga argument att gå emot en sänkning till 0,2 promille.

Barbro Sundback (S)