DELA

Ja till mess och vildvuxen debatt, nej till anonymitet

Nina Fellman kommenterar i sin ledare den 5 oktober min insändare där jag konstaterar att de anonyma insändarna och messen är mycket problematiska och motverkar en allsidig debatt.

Nej Nina, jag har aldrig viftat bort en diskussion i messform som ointressant. Jag har inte heller förespråkat en debatt där bara de välformulerade, de som har material för en hel insändare skulle få deltaga.
Du polemiserar mot något som du beskriver som exklusivt och elitistiskt men som ingen i debatten hittintills stått för. Debatten handlar kort och gott om problematiken med att ett antal debattörer debatterar anonymt.
Jag hävdar att anonymiteten i sig motverkar en allsidig debatt. Självklart skall alla få yttra sig – gärna kort o kärnfullt i mess-form – men under eget namn.

Anonyma påhopp figurerar regelbundet och gör att ett antal personer avstår att delta i insändardebatterna.(Peter Lindbäck vittnar om detta för sin personliga del i tidningen Åland 26/9).
Anonymiteten skapar i sig en nivå där svepande och kränkande formuleringar är legio.
Anonymiteten kan dölja en avsiktligt redigerad pseudo-opinion.
(Återigen; i särskilda fall kan anonymitet vara befogad men detta skall alltid särskilt motiveras. Likaså är källskyddet okränkbart)

I lokaltidningarnas nätupplagor finns ytterligare ett principiellt allvarligt problem.
Här är debattörerna inte ens kända för redaktionen! I bästa fall kan ett rasistiskt eller kränkande tillmäle spåras till en IP-adress. I nättidningen sker ingen som helst förhandsgranskning och grava personangrepp kan i värsta fall kvarstå i flera dygn innan de rensas bort. Efter som avsändaren är anonym både för allmänhet och redaktion är den ansvariga utgivaren självfallet ansvarig.

Mest förvånande är att rutiner saknas på vardera lokaltidningen ( jag har fått detta bekräftat från de dataansvariga på vardera tidningen) att spara raderade mess så att de kan bli tillgängliga för en påhoppad person som vill göra en anmälan till opinionsnämnden för massmedier eller kanske till polisen. Jag häpnar – självfallet skall alla yttringar i Nyans spalter, kunna bli föremål för en senare prövning. Eller gäller inte den ansvarige utgivarens ansvar på nätet?

Slutligen vill jag tacka Åsa Lind för att hon lyfte fram kärnfrågan. En demokrati bygger på att så många som möjligt deltar och tar ansvar. Demokratin måste ständigt återerövras, annars kommer den att försvinna.
En demokrati där civilkuraget försvinner kommer att tyna bort i kommersiell populism. Media reduceras till ren underhålllning. Och det vill varken Du eller jag Nina.

Mogens Lindén
Nina Fellman var på arbetsresa i går, i väntan på att hon är tillbaka i dag får du följande svar:
De mess som publiceras sparas på redaktionen i 1-2 veckor för den händelse vi behöver få kontakt med avsändaren. På nätet är det som du skriver betydligt svårare att hålla kontroll.
Harriet Tuominen