DELA

Ja till Kroatien

Vi moderater anser att det långsiktigt ansvarsfulla och moraliskt riktiga är att säga ”ja” till Kroatiens anslutning till EU. Detta är vad lagtinget har att ta ställning till: Har Kroatien gjort framsteg inom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat sedan självständighetskriget för 20 år sedan? Bidrar handel med Kroatien till att öppna upp nya affärsmöjligheter inom ett EU som mer än någonsin är i behov av tillväxt? Stärker ett kroatiskt medlemskap freden på Balkan och fredstanken i Europa? Vi svarar ”ja” på dessa frågor. Vi moderater delar landskapsregeringens slutsatser, det vill säga att det inte finns några hinder för att säga ”ja” till Kroatiens EU-medlemskap.

I debatten har framförts att Kroatiens anslutningsfördrag kunde användas som ”vapen” för att Åland skulle få en parlamentsplats i Europaparlamentet. Det finns principiella och praktiska invändningar mot detta. Särskilt i mellanstatliga sammanhang är det en tvivelaktig metod att ”klämma till” en tredje part (Kroatien) för att pressa en andra part (Finland) till eftergifter. Detta lär inte väcka internationell sympati eller förståelse – och det lär inte leda till några resultat för Åland. Vi vill också påminna om att detta fördrag inte handlar om att rösta ”ja” eller ”nej” till ökad europeisk integration eller om en omstöpning av europeiskt samarbete, såsom Lissabon- eller Maastrichtfördragen. Detta handlar rätt och slätt om att säga ”ja” eller ”nej” till om Kroaterna får komma med i EU, också till den del det handlar om åländsk behörighet.

Moderaterna tror på en offensiv och målmedveten självstyrelsepolitik där vi rakryggat fortsätter hävda vår konstitutionellt berättigade parlamentsplats – direkt gentemot Finland. Parlamentsplatsen kan realiseras genom en ny valkretsindelning eller genom att Finland axlar en målmedveten politik på rådsnivå. Den rätta adressaten är Helsingfors, inte Zagreb.
Moderata lagtingsgruppen genom
Wille Valve (M)