DELA

Ja till konstgräs med värmeslingor

Jomala fullmäktige skall ta ställning till en investering om 430 000 euro för en konstgräsplan som skall placeras vid Vikingahallen. Det tycker vi att är en bra framtidssatsning. En konstgräsplan kommer att vara till stor nytta för Jomalas och hela Ålands växande skara av fotbollsspelare. Detta är även intressant för fotbollslag utanför Åland. Konstgräsplaner är det som gäller inom fotbollsvärlden idag. Enligt tidigare UEFA-presidenten Lennart Johansson är konstgräs ett måste för fotbollsspel på våra breddgrader.

Då Jomala kommunstyrelse behandlade ärendet den 14 maj föreslogs att den planerade konstgräsplanen inte skall förses med värme. Det anser vi att är ett mycket dåligt förslag. Om kommunen går inför en så pass stor investering så bör man göra det fullt ut, det vill säga att man samtidigt som anläggningen byggs även lägger ner värmeslingor under konstgräset. En uppvärmd plan är nödvändig för att förlänga säsongen utomhus.

Uppvärmningstiden kan röra sig om 1-6 dagar på våren då planen skall igång – det är inte så att värmen är på konstant under flera veckor eller månader. Uppvärmningen kan kosta mellan 3-600 euro per dygn. Investeringen för värmeslingor är ca 100 000 euro. En konstgräsplan utan värme är inte en fullgod satsning, utan en halvmesyr. Vill man spara på något i detta skede så kan man eventuellt göra det på kostnaderna för belysningen.

Kostnaderna för belysning beräknas till 98 500 euro. Belysningen till 200 lux kan kompletteras i efterhand, men däremot att installera värmeslingor under konstgräset i ett senare skede kommer att bli både dyrt och svårt. Vi anser att om Jomala kommun skall göra en rejäl satsning på en konstgräsplan så skall man göra det ordentligt från början. Vi vill därför att man satsar på en konstgräsplan med både värme och belysning.
Carina Aaltonen
Leif Höglund
Socialdemokraterna i Jomala