DELA

Ja tack till 5G

I fredagens (29/6) Nyan skriver Lisa Gustavsson om 5G. I insändaren presenteras ett antal påståenden utan substans. Faktum är att det är ytterst osannolikt att elektromagnetisk strålning med de effekter vi pratar om skulle kunna orsaka exempelvis skador på DNA.

DNA är en otroligt stabil molekyl. För att skada denna behövs energier som är miljontals gånger högre än mobiltelefoni eller WiFi. Att WiFi eller mobiltelefoner skulle kunna skada DNA strider helt enkelt mot fysikens lagar.

Kanske vi då missat något? Kan det finnas en mekanism vi inte förstår? Det är naturligtvis möjligt, men då hade vi sett detta i epidemiologiska studier.

Ser vi på dessa studier visar de inte på någon koppling mellan mobilanvändning och cancer. Faktum är att förekomsten av cancer i Hjärnan bibehållits konstant i USA under en tid då användningen av mobiltelefoner okat explosionsartat (Inskip 2010).

Den har de facto sjunkit i vissa åldersgrupper. Skall vi då anta att mobiltelefoner skyddar mot cancer? En välkänd studie på möss visade faktiskt det! De ”bestrålade” mössen levde längre än kontrollgruppen.

Ser man på den kunskapsbas vi har i dag finner vi inget hållbart stöd för det som påstås i insändaren. Däremot finner vi enstaka forskare som anser det och naturligtvis miljoner bloggare som gärna lyfter fram just dessa forskare och bortser från den övriga vetenskapen, dvs sysslar med ”cherry picking”.

Som jag tidigare påpekat finns det betydligt mera troliga orsaker till sömnsvårigheter, nedstämdhet, trötthet.. En överdriven användning av mobiler och surfplattor kan faktiskt orsaka detta, men det har inget med strålningen att göra. Troligare orsaker är sömnbrist och sömnsvårigheter på grund av att hjärnans sovrytm störs av det blåa ljuset under sena kvällar.

Att diskutera frekvenser eller bandbredder är ganska meningslöst för en lekman, men låt mig bara notera att vi en solig dag som denna utsätts för strålning i frekvensområdet 1000GHz och uppåt, därtill med effekter som vida överstiger den från en mobiltelefon. Det är dessutom en strålning som vi alltid utsatts för: Solen.

Denna sol ger oss både D-vitamin och hudcancer. Om Lisa Gustavsson verkligen månar om folks hälsa så borde hon skriva insändare om att skydda sig och sina barn från solen.

Det tråkiga med sajter som ”Strålskyddsstiftelsen” är att de tar bort fokus från verkliga problem vår uppkopplade vardag skapar och i stället fokuserar på rent hittepå som ”elöverkänslighet”.

Dessutom sprider de felaktigheter och osakliga påståenden.

ANDERS GUSTAFSSON