DELA

Ja, Pommerns docka är unik

Till alla som redan tröttnat på insändare om Pommerns docka ber jag om ursäkt för att jag tar upp utrymme. Jag har inte för avsikt att inleda en insändarväxling med Jerker Örjans men när han offentligt ifrågasätter Stiftelsens Ålands sjöfartsmuseums kompetens att sköta sitt uppdrag som Pommerns förvaltare och förringar mina kollegers arbete måste jag reagera (Nya Åland, 26.4–17). Att påstå att arbetsledaren och de andra som dagligen arbetar med Pommerns underhåll inte har kunskap att uttala sig om fartygets tillstånd och behov är för mig fullständigt respektlöst.

Vidare påstår Örjans att the International Historic and Traditional Ships Panel inte har någon kunskap om den planerade dockan för Pommern. För det första har jag kontinuerligt diskuterat frågan med panelens medlemmar, på samma sätt som jag har diskuterat frågan med andra som antingen äger eller arbetar med historiska fartyg. De har, i sin tur, diskuterat med sina kolleger och samarbetsparters, inklusive de som praktiskt arbetar med fartygens underhåll.

För det andra representerar de som sitter i IHTS sjöfartsmuseer och museifartyg världen över, inklusive ikoner som Charles W. Morgan, Cutty Sark, ss Great Britain, James Craig, Mary Rose, Peking, Star of India, HMS Victory, HMS Warrior och Waivertree. Jag vågar påstå att de har mer information och kunskap om projektet än många andra som uttalar sig i frågan.

Om och om igen refererar Örjans till sin egen enkät som om den hade svaret på alla frågor kring Pommerns bevarande. Att en docka för Pommern inte var aktuell då enkäten genomfördes, och således varken diskuteras eller problematiseras av de tillfrågade, verkar inte bekomma honom. Jag rekommenderar att de som intresserar sig för bevarandefrågor läser ”Conserving Historic Vessels vol. 3: Understanding Historic Vessels”, publicerad av National Historic Ships år 2010.

Jag avstår från att repetera fördelarna med dockan mer än att bara understryka att de är betydande när det gäller våra möjligheter att strukturerat arbeta med bevarande och förmedling. Dock vill jag ge Örjans rätt i att Pommerns docka blir unik.

Det är också en av orsakerna till att the International Congress of Maritime Museums, med sina 120–150 delegater, har valt att lägga sin konferens 2019 i Mariehamn.

Hanna Hagmark-Cooper

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum