DELA

Ja, jag hade lite bråttom

Stadsstyrelseledamöterna Anders Holmberg (Obs), Erica Sjöström (C) och Birgitta Johansson (ÅF) röstade emot förslaget att socialnämnden på nytt ser över stadens möjligheter att ta emot en handfull flyktingfamiljer oftare än vart tredje år. Med tanke på den alarmerande situationen i bland annat Aleppo och Mosul är detta något många känner är självklart. Socialdemokraterna jag och Sara Kemetter, liberalerna Julia Birney och Jonny Andersen samt Nina Lindfors från Moderaterna röstade för och förslaget gick igenom.

Det stämmer att jag, glad över utfallet, lade ut en post på Facebook. Detta var aningen förhastat och det är bra att vi har en diskussion om hur och var vi kommunicerar med våra väljare. För mig är den självklara arenan att kommunicera med just Holmberg, Sjöström och Johansson i stadsstyrelsens mötesrum.

Väl mött där!

Tony Wikström (S)

Stadsstyrelseledamot