DELA

Ja dessa stackars hundar!

En liten rättelse till Titte Törnroth-Sarkkinens artikel i tisdagens tidning. Enligt Finlands Jord- och Skogsbruksministerie finns inga världsliga bevis på att någon hund varit besmittad med ”Echinococcus”.
Trots detta medicineras våra hundar var 28 dag, eller enligt annat system, för att skydda Finlands gränser mot denna parasit. Att medicinera anses mycket viktigt, medan gränskontrollen kallas ”slumpmässig” och överhuvudtaget inte förekommer.
Vad lär vi oss av detta? Jag önskar därför ett bevis på hunden som smittobärare från EVIRA med Virva Valle som VD.
Ralf Nyback