DELA

Isturer på sparbeting

Nu blev isturlista ett sätt att spara.
Vi som varit oroliga för att isläget i skärgården ska medföra att isturlistor måste införas har kunnat konstatera att isen så långt inte medfört några större problem.
Vårt största problem tycks däremot vara trafikavdelningen, trafikministern och landskapregeringen som inte är beredda att strida för vår rätt att leva och bo i skärgården.

Nu definierar man om begreppet isturlista som tidigare var något man införde när isläget skapade hinder som krävde andra turlistor. Nu förändras turlistorna om isläget medför kostnadsökningar för verksamheten. Man kallar det för isturlista när det istället är en sparturlista. Alltså man förändrar synen på vad en isturlista är. Trafikavdelningen skriver: ”Vi har nu tagit fram nya förslag till isturlistor för samtliga linjer inom skärgårdstrafiken för att minska kostnaderna under perioden med isläge och klara av lagting uppställda budgetmål. ”
Betyder det att man nu också kommer att ploga varannan dag på fasta Åland för att inte denna kostnad ska spräcka lagtingets uppställda budgetmål? Man skyller alltså på lagtinget istället för att ta strid för skärgårdens rätt att ha en fungerande service. Att naturens krafter ibland sätter stopp får vi alla acceptera, men att Ålands som är ett av de rikaste områden i världen inte har råd att prioritera en levande skärgård är oacceptabelt.

Jag ser denna mandatperiod som den då majoritetspartierna tog ställning för en nedmontering av skärgården, att den delen av Åland som inte byggts ihop med broar eller vägbanker inte längre ska ingå i begreppet hela Åland ska leva. Vi som bor här ute lägger mycket av vår tid och kraft på att strida för de som är självklart för resten av de boende på Åland en basservice. Vi vill jobba med utveckling, vi vill kunna bo kvar, men de som sitter på makten verkar tycka att vi ska flytta härifrån. De visar åtgärd efter åtgärd.
Mia Hanström,
Kumlinge
http://miahanstrom.blogspot.com/