DELA

Iskall populism av Gunell!

Lagtingsledamot Camilla Gunell har ställt en enkel fråga till landskapsregeringen angående ett avslag på paf-medel till Socialmissionen.
När medel beviljas görs en helhetsbedömning av verksamheten, antalet aktiva medlemmar, med mera. Paf-medlen för 2011 är redan fördelade och Socialmissionens ansökan var en tilläggsansökan.

Socialmissionen har beviljats medel under flera år, så också 2011, för sin viktiga verksamhet. Verksamheten har fått medel för att bland annat kunna besöka fängelsekunder och för loppisverksamhet. Socialmissionens ansökan blir inte rimlig och försvarbar om de administrativa kostnaderna och personalkostnaderna blir högre än de faktiska medel som går till utdelning till hjälpbehövande och besöksverksamhet bland åländska fängelsekunder.

Det har dessutom under flertalet år funnits en restriktivitet när det gäller att bevilja medel för anställningar och tjänster. Det restriktiviteten bottnar i paf-medlens osäkra utveckling.
Undantag har gjorts när medlemmarna har olika funktionshinder t.ex. syn- och hörselnedsättning och därmed haft svårt att driva en förening.

Det är kommunernas skyldighet att se till att de ålänningar som befinner sig i en utsatt situation har oundgänglig försörjning, mat på bordet!
Trots Rädda barnens, Pingstkyrkans, Missionskyrkans, Socialmissionens och Mariehamns församlings betydelsefulla och medmänskliga insats kan behovet av matbanken betraktas som ett samhälleligt misslyckande.

Det har under den här mandatperiod varit en uttalad politisk målsättning för landskapsregeringen och för mig personligen att försöka ge mer i plånboken till dom som har minst och tuffast. För pensionärer har ett förebyggande utkomststöd införts som sedan ersatts av den nya garantipensionen. Högkostnadstaket inom ÅHS har sänkts för barn och ålderspensionärer och den mycket efterlängtade reformen att även sjukpensionärerna skulle ingå i högkostnadstaket har genomförts. En ny utkomststödslagstiftning är under arbete.

Det skulle hedra lagtingsledamot Gunell om hon förhöll sig sakligt och tog reda på fakta innan hon går till frontalangrepp mot landskapsregeringen. Det verkar tyvärr istället handla om iskall populism som tydligen blir socialdemokraternas signum inför stundande valrörelse.
Katrin Sjögren (lib)
social- och miljöminister