DELA

Isbjörnar är nu svaret

Jag hade förmånen att besöka Svalbard sommaren 2017 genom mitt uppdrag i Nordiska Rådets utskott för Tillväxt och utveckling. Vi besökte bland annat universitetet på Svalbard, ca 700 studerande, och fick bland annat en kort redogörelse för de olika programmen och forskningar som utförs på Svalbard. Vi fick en kort redogörelse för isbjörnens förhållanden och prognoser inför framtiden, problemen som uppstår genom ett varmare klimat avs permafrosten mm.

Genom detta besök har jag också fått möjlighet att återkoppla till forskare bland annat inom isbjörnarnas förhållanden. Så jag behöver inte utföra diverse google sökningar, utan istället föra en rak dialog med forskare på plats.

Jag ställde därför en kort men konkret fråga om isbjörnens förutsättningar och fick ett kortfattat svar från Svalbard. Svaret är på norska som jag översatt.

”Det korta svaret är att:

Hur det går för isbjörnen är avhängigt var geografiskt man är, hur sjöisförhållandena är eller kommer att ändra sig.

I en del områden kan förhållandena blivit sämre, men det är fortsatt ok, för att förhållandena är ännu tillräckligt goda.

I andra områden är det sämre för isbjörnarna, och det hänger samman med sämre sjöisförhållanden. På grund av ett varmare klimat

I andra områden kan förhållandena blivit bättre, för att det tidigare var för mycket havsis och svårt att jaga säl. Här förväntar man sig också att förhållandena blir sämre om klimatet fortsätter att bli varmare.

Vi finner inte isbjörn någonstans om det inte finns sjöis någon del av året och vi förväntar oss att isbjörnen försvinner från de områden som helt saknar havsis helt eller mestadels av året.

Det är därför vi tror att isbjörnen har en gräns för hur lite sjöisförhållanden den kräver. Var denna gräns går varierar mellan områdena.”

Detta svar i kombination med de rapporter vi får om klimatets påverkan på Arktis isförhållanden ger klara svar. Isbjörnens förhållanden och framtid är besvärlig.

Jag ger mitt stöd till kommerserådets Anders Wiklöfs kommentar om isbjörnens situation och framtid.

Hur vårt agerande på Åland kan påverka isbjörnens framtid är en annan fråga. Istället måste vi först och främst sluta hitta på bortförklaringar och inse att vi är en del i en klimatförändring som vi behöver förändra. Vi har under de senaste åren fått se en ökning av energipriser som underlättar för utbyggnad av förnybara energikällor. Sektorn förnybara energislag kan genom denna utveckling leva utan stöd och bidrag. Omställning behöver göras, så fort som möjligt.

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA