DELA

Irakier i Finland mår inte bra – vad ska göras?

Jag blev väldigt glad när jag öppnade tidningen och såg att Anders Enges hade skrivit en lång analys av, vad jag trodde, matematiken i min debatt.

Tyvärr inleder du med att skriva att du inte ens läst utskicken.

Är därför kluven i frågan om den långa insändaren ens kräver ett svar. Men några kommentarer vill jag ge i alla fall.

De skånska storkarna känner jag till. Jag träffade på dem under studietiden på 70-talet och använde dem även i min undervisning i vetenskapsteori.

De gäller vid förändring. Två faktorer, som ändras samtidigt behöver inte, men kan hänga ihop. Det gällde då antalet storkar i Skåne och barnafödandet. Det var industrialiseringen som låg bakom nedgången i barnafödande, inte storkarnas minskning.

På samma sätt diskuteras nu det ökande antalet våldtäkter i Sverige och den ökande inflyttningen. Hänger de ihop, eller är det bara en slump?

När det gäller den statistiska basen, så är det inte som en ålänning på främmande mark, utan irakier i Finland är cirka 5 000 personer.

Men jag vill betona att jag jag/vi aldrig någonsin påstått att den mycket höga våldtäktsbenägenheten bland irakier i Finland, skulle bero på någon ”medfödd läggning”.

Detta kan även lätt bevisas av att våldtäktsnivån i länderna kring Irak och Syrien ligger enligt FN på samma nivå, eller lägre än i Finland. Från Irak och Syrien finns av naturliga skäl ingen statistik.

Jag har studerat en del ja. Etik, filosofi och logik har jag haft nytta av. Däremot har jag inte studerat sociologi, som ju kunde ge förklaringen här. Som jag ser så finns många alternativa förklaringar. Naturligtvis ligger situationen i Irak / Syrien i grunden. Sen finns en urvalsprocess. En del flyr, andra stannar. Sen väljer FN. Och sen flytten till Finland och integrationsplanen / mottagandet, och kultur- språk- klimat- och andra skillnader. Sammantaget gör detta att irakier i Finland har en överrepresentation på 53 gånger när det gäller våldtäkter.

Råkade häromdagen också se statistik från Ukraina. Där ligger nivån på 1/10 av vad den är i Finland. Finländarna utvandrade därifrån. Borde i mångt och mycket ha liknande kultur? Gissar – fördomsfullt – att brännvinet flödar som i resten av Ryssland. Kan den enkla förklaringen vara klimatet? Den långa och mörka vintern. Och irakier som inte ens sett snö och vintermörker tidigare vantrivs än mer.

För det är ju uppenbart att irakier i Finland inte mår bra. Och oberoende av vad det beror på, så kanske vi måste fråga sig om vi inte gör dem en björntjänst genom att i vår naiva godhet försöka hjälpa dem genom att ta dem till oss?

Åland är mindre än Malmö. Detta kan innebära bättre möjligheter, men det kan också innebära större känslighet. Vill vi testa det?

Stephan Toivonen