DELA

Irakier är inga våldtäktsmän

Replik till Niklas Lampi, Anders Gustavsson, Fred Forssell med flera.

Jag beklagar att jag av utrymmesskäl inte kan ge individuella repliker.

Åländsk Demokrati kritiserar flyktingpolitiken. ÅD är däremot varken invandringsfientligt eller främlingsfientligt. Journalisterna behöver inte springa varje dag för att se om vi lämnat in en polisanmälan eller inte. Det kommer att lämnas in en bunt på en gång, och en förklaring inkommer traditionellt via insändare. På så sätt håller vi oss inom 0-budgeten.

Ni fortsätter att sammanblanda ”utskicket” med ÅD. Ja, ni går till och med så långt att ni i ren desperation talar om nån Tryckfrihetsförening från början av decenniet.

ÅD grundades som valmansförening i september. Dock gjordes en muntlig överenskommelse sista dagarna i juni. Vad som skett innan det har formellt sett inget med ÅD att göra.

När det gäller ”utskicket”, så var det helt opolitisk och avsikten var att väcka debatt genom att skriva det så nära gränsen för vad man får skriva, utan att gå över den gräsen. Om vi lyckades att hålla oss innanför gränsen kommer att granskas av polismyndigheten inom kort.

Men jag kan upprepa att bland sponsorerna och bollplanken fanns personer från minst tre andra lagtingspartier. Personer, som alltså ansåg debatten viktig, men ändå valde att fortsätta att representera andra partier. Med er logik kunde jag alltså säga samma sak om tre andra partier, som ni säger om ÅD.

Men som sagt, även när det gäller detta provocerande utskick, så nämndes överhuvudtaget inte ras, hudfärg eller sexuell läggning. Personerna bakom utskicket är realister, inte rasister.

Och då ni envisas med att hävda att ÅD påstått att integrationen skulle påverkas av hårfärg eller ögonfärg så kan jag bara upprepa vad som stod i utskicket. ”Integrationen kunde vara lättare, då de står oss mycket närmare kulturellt, historiskt, genetiskt och religiöst.”

Detta står jag fortfarande för.

Varken i utskicket eller annars har jag/vi däremot skrivit att vissa folkslag skulle vara våldtäktsmän. Ingenstans har vi skrivit att irakier generellt skulle vara våldtäktsmän. Det är rasistiskt.

Stephan Toivonen (ÅD)