DELA

IP-Connect planerar ingen kupp

IP-Connect är ett självständigt åländskt företag. Bolaget sköts av fyra unga åländska killar som vid sidan om IP-Connect antingen har annat jobb eller studerar.
Idén att starta bolaget fick vi hösten 2009 då ett operatörsoberoende fibernät höll på att färdigställas på Kumlinge och Brändö. Nätet ägs av andelslaget Brändö-Kumlinge fiber (BKF). Projektet har möjliggjorts tack vare stora insatser av skärgårdsborna själva bland annat i form av höga anslutningsavgifter (ca 3000 euro) samt landskapsstöd och EU-stöd.
Till stödet finns villkor knutna om att nätet måste vara öppet för fri konkurrens. För landskapsstödet uppställdes krav på att BKF:s nät endast fick kopplas till omvärlden via en enda kopplingspunkt och att denna skulle vara på Vårdö. Landskapets krav innebär att BKF:s driftssäkerhet har en svag länk om det skulle uppstå störningar i förbindelsen. Kravet innebär dessutom att BKF blir beroende av Ålands telefonandelslag då all trafik måste gå via deras kabel mellan Vårdö och fasta Åland.
Vi tog kontakt med projektledaren BKF som genast visade intresse att förhandla med oss. Det framkom tidigt att det fanns många potentiella kunder på Brändö och Kumlinge som av olika orsaker föredrog oss framför Ålcom.

IP-Connects affärsidé bygger på att erbjuda Internet till förmånliga priser. Vi anser bland annat att Ålcoms priser för webbhotell är omotiverat höga. Det finns också service som vi anser att ska ingå utan extra kostnad för kunden. Ålcom tar till exempel betalt för sitt spamfilter. Vi ser det som en självklarhet att det skall ingå. Tack vare vår slimmade organisation och låga omkostnader kan vi hålla våra marginaler små.

I början på december inleddes arbetet med att starta verksamheten. Vi kontaktade Ålands telefonandelslag för att ingå avtal om ihopkoppling av näten, beställde fiber och förhandlade med leverantörer i Sverige och Finland. Avtal med leverantörerna tecknades i januari 2010.
I början på januari publicerade vi vår prislista på vår hemsida och sände ut den per post i Kumlinge och Brändö. Priserna var lägre än Ålcoms. Bara några dagar efter det sänkte Ålcom sina priser för att komma i nivå med våra.
Kunderna började ta kontakt och avtal ingicks. Vi kunde börja leverera Internet till BKF den 1 februari. Även Ålcom har under året levererat till BKF. Det har kommit till vår kännedom att åtminstone vissa anslutningar inom BKF har fått Internet gratis från Ålcom ända fram till november. Trots detta så får vi nya kunder hela tiden.

Då kändes det naturligt att börja titta på förutsättningarna att även sälja våra tjänster på fasta Åland. Vår verksamhet bedrivs ju från fasta Åland. Vi tog kontakt med Ålands telefonandelslag och Mariehamns telefon i februari för att diskutera detta. Nu börjar allting bli väldigt komplicerat och konstigt.
Till att börja med säger Ålands telefonandelslags VD Stefan Olofsson att en ny prislista ska utarbetas. Även Mariehamns telefon ska utarbeta en ny prislista. De prislistor för utomstående operatörer som fanns publicerade på internet saknade nämligen viktig information om tilläggsavgifter. Prislistan måste vara offentlig och tillgänglig på internet med stöd av ett beslut från Kommunikationsverket, Ficora.
Syftet är att alla operatörer ska behandlas rättvist.

Den 25 februari träffar vi Olofsson för att diskutera priserna för att få leverera i deras nät. Den 26 februari har vi ett möte med Mariehamns telefon då VD Anders Johnsson presenterar innehållet i en prislista som han har med sig till mötet. En av oss i IP-Connect kunde inte låta bli att uttrycka sin förvåning över att Mariehamns telefons priser var betydligt högre än vad som diskuterats dagen innan med Ålands telefonandelslag. Denna kommentar gör Anders Johnsson väldigt upprörd. Han säger att vi har missförstått det. Priserna ska vara lika. Han stiger upp, tar fram sin mobiltelefon och säger att han ska ringa Ålands telefonandelslag. Vi håller oss lugna och säger att så bråttom är det väl inte. Vi vill fortsätta mötet, men plötsligt vill inte Anders Johnsson ge oss prislistan längre. Mötet avslutas och han tar med sig pappret.

Därefter dröjer det ända till den 26 mars innan vi får veta något om priserna. Vi får först ett mail med en prislista från Mariehamns telefon. En kort stund därefter (19 minuter) kommer ett mail med en prislista från Ålands telefonandelslag. Villkoren och priserna är näst intill lika. Priserna skiljer sig endast med några cent.
Den 28 april meddelar Olofssson per mail: ”Då det nu har gått mer än 30 dagar sedan vi skickade vår offert till er, meddelar vi att alternativ 2 i offerten inte mera gäller. Produkten bitstream är naturligtvis fortfarande gällande.” Ett liknande besked kommer från Mariehamns telefon några dagar senare: ”Denna offert Operatörs priser 2010 IP Connect som vi gav er den 2 mars gäller inte mera då vi inte har hört något av er på över en månad.?
Ingenstans har det framgått att prislistorna är offerter eller att giltigheten är begränsad till en månad. Eftersom både Mariehamns telefon och Ålands telefon är skyldiga att ha en offentlig prislista tillgänglig hela tiden och som behandlar operatörer lika blev vi naturligtvis överraskade av detta besked.

Det alternativ som kvarstår på Ålands telefonandelslags prislista förutsätter att IP-Connect ska leverera från anslutningspunkten i Ålcoms lokaler i Mariehamn. Eftersom vår verksamhet bedrivs från norra Åland skulle vi vara tvungna att leverera genom Ålands telefonandelslags nät fram till Mariehamn in till Ålcom och sedan vidare till kunderna. För detta skulle vi få betala en månadsavgift till Ålands telefonandelslag per kilometer samtidigt som det skulle försvåra våra möjligheter att leverera till kunderna.

Priser för utomstående operatörer på fasta Åland: för tjänsten ADSL mini ska IP-Connect betala 34,15 euro inklusive moms till Ålands telefonandelslag och Ålcom. Ålcom säljer denna tjänst till slutkund (inkl. andelslagets del av kostnaden) för 22,08 euro. För tjänsten ADSL standard ska IP-Connect betala 45,72 euro till Ålands telefonandelslag och Ålcom. Ålcom säljer detta till slutkunden för 38,21 euro.
IP-Connect har omkostnader som måste läggas på våra priser till slutkunden, bland annat för våra månatliga avgifter för kapacitet till Ålands telefonandelslag och Mariehamns telefon.
För varje kund som vi vill ansluta till nätet skulle vi betala en anslutningsavgift till Ålands telefonandelslag och Ålcom om 120,50 euro. Anslutningsavgiften för Ålcoms kunder är 49 euro.

Utgående från gällande prislistor finns inga ekonomiska förutsättningar för en utomstående operatörs verksamhet på fasta Åland. IP-Connect har därför inga aktuella planer på att utvidga vår verksamhet. Verksamheten i Brändö och Kumlinge kommer att fortsätta som tidigare om inget oförutsett händer.

IP-Connect har inga planer på någon kupp inom Ålands telefonandelslag.
IP-Connect skulle varken kunna eller vilja ta över Ålands telefonandelslag. Bara tanken är helt befängd. Det finns inte några kopplingar mellan vårt bolag och de personer som valdes in i förvaltningsrådet vid stämman i våras. Både de och vi har smutskastats ända sedan stämman i våras. Vi har blivit utsatta för sådana påhopp vi inte ens kunde tro att vuxna människor ägnar sig åt. Det är bara att beklaga.
Vi har läst att en av förevändningarna för den extra sammankallade bolagsstämman är en anonym diskussion på ett internetforum. Sådana inlägg är i regel lika oseriösa som vilken messaspalt som helst. I våra ögon är det lika oseriöst att måla upp konspirationsteorier med hänvisning till sådana anonyma diskussioner. Vi skulle aldrig drömma om att låta sådana diskussioner påverka vår verksamhet.
Fredrik Johansson
VD för IP-Connect