DELA

Investering i kortrutten är ekonomiskt ansvarstagande

Med anledning av Runar Karlssons synnerligen chockerande utspel i bl.a. Nya Åland fredagen den 10 juli vill jag göra ett bemötande. Runar beskriver den ekonomiska situationen som svår vilket de flesta ålänningar vid det här laget är väl medvetna om, och hans lösning på problemet är att lägga skärgården på is.

Han använder sig av ett gammalt retoriskt knep nämligen att ställa saker helt lösryckt mot varandra. Däremot verkar det som att Runar inte har förstått syftet med kortrutten som kan beskrivas i en mening: Genom kortruttsprojektet investerar vi bort driftskostnader samtidigt som servicen förbättras för brukare av infrastrukturen i skärgården, märk väl inte enbart ”skärgårdsbor”. Detta betyder alltså att vi genom att investera i kortrutten skapar bättre förutsättningar för skärgården att utvecklas som region samtidigt som vi på sikt kommer spara enormt mycket pengar.

Det förefaller för mig fullständigt obegripligt varför Runar inte vill gå vidare med ett projekt som förbättrar samhällsservicen till en lägre kostnad. Investeringar i skärgårdens kortrutt är att ta ekonomiskt ansvar och direkt nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa en god samhällsservice för samtliga ålänningar.

Uteblivna kortruttssatsningar leder med största sannolikhet till att turlistorna fortsätter försämras i samma takt som tidigare och den negativa spiralen skärgården befolkningsmässigt befinner sig i fortsätter och blir allt djupare. Den här situationen är en effekt av politiska prioriteringar som har gjorts under de senaste hundra åren som baserat sig på antagandet att vägen till framtiden finns i staden och att skärgården tillhör det förgångna.

Jag hävdar motsatsen och ska återkomma i ärendet många gånger ännu.

Personligen blir jag mörkrädd när gruppordförande för Centerns lagtingsgrupp (partiet med slogan att hela Åland ska leva) kastar in handduken och menar att sig vara beredd att offra skärgården. Det klingar inte bara falskt utan är också ett oerhört hårt slag mot alla människor som bor och verkar i skärgården och alla människor som drömmer om att leva i skärgården.

Jo, ni läste rätt det finns människor som vill bo och flytta till skärgården, men den politik som Centerns Runar Karlsson bedriver förbättrar knappast skärgårdens utvecklingsmöjligheter.

Kent Eriksson, Liberalerna